Kulturanalysprogrammet – Normer är förändeliga

Normer och värderingar

Klippet är ett av tre klipp  som tar upp konkreta exempel på kulturella fenomen och hur de kan visa sig. Just detta exempel använder barnaga för att understryka hur värderingar förändras, och vad som anses rätt kan skifta genom tid och rum.