Kulturanalysprogrammet – Relationer

Relation och samlevnad

Klippet är ett av tre klipp som tar upp konkreta exempel på kulturella fenomen och hur de kan visa sig. Just detta exempel använder kärlek och relationer för att understryka hur vissa parbildningar kan uppfattas som annorlunda eller hämmas av normen då det anses vara något onormalt.