Kulturanalysprogrammet

En idé föddes...

Arbetet med Kulturanalysprogrammet påbörjades 1996 vid Institutionen för etnologi, Umeå universitet. Bakgrunden var både en vision om att omsätta kulturteori i praktisk verksamhet och en växande efterfrågan på kulturell kompetens i arbetslivet. Det senare bekräftades av en arbetsmarknadsundersökning som genomfördes parallellt med utvecklandet av programmet. Representanter för arbetsmarknaden, till exempel anställda på kommuner, landsting, företag och länsstyrelser, gav sitt stöd till programidén. De gav också tips på vad programmet borde omfatta och här nämndes bland annat vikten av goda metodkunskaper. I samband med programutvecklingen inrättades också ”kulturanalys” som ett eget huvudområde (ämne) vid Umeå universitet, och i dagsläget finns ett antal kurser i kulturanalys som ges parallellt med programmet.

Vid utvärderingen av UKÄ (universitetskanslersämbetet) 2013 fick kulturanalysprogrammet högsta betyg ”Mycket hög kvalitet”.​