Normer & Vardag -en kulturanalytiskt podcast

Normer & vardag är en kulturanalytisk podd om allt mellan normer och vardag och producerades av numera examinerade kulturanalytiker våren 2016. 

I fyra avsnitt behandlas kulturanalytiska ämnen och perspektiv. Vad är genus? Hur särskiljas genus från kön? Hur har manlig gråt kommit att uppfattas omanligt? Hur såg vi på manlighet förr och nu? Hur pratar vi om ansvar och skuld när kvinnor utsätts för sexuellt våld? Vilka funktioner krävs av kroppar för att röra sig på offentliga platser? Vad händer när någon inte kan ta trappan eller inte hör vad som sägs,  eller på andra sätt bryter normer kring vad kroppar förväntas klara av? 

”Man föds inte till kvinna, man blir det”

I första avsnittet får du en presentation av vad kulturanalys egentligen innebär. Vi får även möta en presentation av personerna bakom podden innan de dyker vidare in i poddens huvudtema: genus.

”En riktig man”

I andra avsnittet diskuteras mansrollen med två gäster: Bo Nilsson, professor i etnologi med gedigna kunskaper om maskulinitet och David Näsholm, profilerad inom jämställdhet, organisation och social hållbarhet. Inom samtliga områden är betydelser av maskulinitet och könsroller ofrånkomliga.

”Ska du se ut sådär, får du skylla dig själv”

I det här avsnittet diskuteras problematiken kring sexuellt våld. Avsnittet lyfter även medias roll för att forma människors uppfattning om sexuellt våld, allt från skildringar av aktuella händelser till hur olika sexualitet representeras. 

”Vadå ramp, det finns en trappa”

I avsnittet vänds fokuset mot saker som för många är för givet tagna. Olika former av funktionsvariationer diskuteras, främst fysiska och hur samhället avgör vad som räknas som en funktionsvariation.