Kulturanalysprogrammet – Relationer

Relation och samlevnad Klippet är ett av tre klipp som tar upp konkreta exempel på kulturella fenomen och hur de kan visa sig. Just detta exempel använder kärlek och relationer för att understryka hur vissa parbildningar kan uppfattas som annorlunda eller hämmas av normen då

Vår stad? – Kulturanalytiska perspektiv på stadsomvandling

Funderar du på att läsa till hösten? Lär dig mer om maktperspektiv i det offentliga rummet! Välkommen till ett panelsamtal som belyser relationen mellan plats och demokrati! Deltagare för panelsamtalet: Jenny Forslund från projektet Ålidhem Äger Andrea Rodriguez från Studiefrämjandet Västerbotten Johan Örestig, engagerad i

En radioteater om klass, mat, genus och normer ur ett normkritiskt perspektiv. Avsnitten bygger delvis på verkliga händelser. Första avsnittet släpps under vecka 10!

Podd: En föreställning om föreställningar

En föreställning om föreställningar Radioteatern är skapad av studenter på Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet. Den bygger på verkliga historier och behandlar ämnen som klass, makt, genus och normer ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Projektet är en del av ett undervisningsmoment i anknytning till Kulturanalysprogrammets fjärde termin