Tag Archives: demokrati

Ett samtal med demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal om demokrati och metoo-rörelsen tillsammans med forskare på Umeå Universitet. Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00. Ljusgården, Lärarutbildningshuset. Moderatorer: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare.   Saxat från Umu.se: Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och

Vår stad? – Kulturanalytiska perspektiv på stadsomvandling

Funderar du på att läsa till hösten? Lär dig mer om maktperspektiv i det offentliga rummet! Välkommen till ett panelsamtal som belyser relationen mellan plats och demokrati! Deltagare för panelsamtalet: Jenny Forslund från projektet Ålidhem Äger Andrea Rodriguez från Studiefrämjandet Västerbotten Johan Örestig, engagerad i