Tag Archives: Event

Ett samtal med demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal om demokrati och metoo-rörelsen tillsammans med forskare på Umeå Universitet. Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00. Ljusgården, Lärarutbildningshuset. Moderatorer: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare.   Saxat från Umu.se: Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och

Vår stad? – Kulturanalytiska perspektiv på stadsomvandling

Vi vill tipsa om detta uppkommande evenamang i Umeå. Det är ett par studenter från kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet som bjuder in till en kväll av samtal och workshops om hur platser vi verkar på påverkar oss, om centrum och periferi, och om makt och motstånd.