Tag Archives: politik

Ett samtal med demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal om demokrati och metoo-rörelsen tillsammans med forskare på Umeå Universitet. Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00. Ljusgården, Lärarutbildningshuset. Moderatorer: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare.   Saxat från Umu.se: Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och