Tag Archives: stadsplanering

Vår stad? – Kulturanalytiska perspektiv på stadsomvandling

Funderar du på att läsa till hösten? Lär dig mer om maktperspektiv i det offentliga rummet! Välkommen till ett panelsamtal som belyser relationen mellan plats och demokrati! Deltagare för panelsamtalet: Jenny Forslund från projektet Ålidhem Äger Andrea Rodriguez från Studiefrämjandet Västerbotten Johan Örestig, engagerad i