Välkommen

Vi är några studenter som har startat somkulturanalytiker.se under vårt andra år på Kulturanalysprogrammet. Vår vision är att skapa intresse för kulturanalys och samla digitala produktioner som produceras på programmet.  En annan drivkraft har varit skapa en digital plats där vi kan omsätta praktiska och teoretiska kunskaper under utbildningens gång. Vi vill nå ut med våra perspektiv och  vilka kompetenser som följer med kulturanalytiska perspektiv.