Vad är grejen med en kulturanalytiker?Vi tar en rad saker för givet i vår vardag. Erfarenheter och förkunskaper kan lätt göra oss blinda för det egna sammanhanget. Kulturanalys fokuserar på ”det självklara” och verkar för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. En kulturanalytiker fokuserar på människan som kulturvarelse. Perspektiv på makt och identitet, normalitet och avvikelse är centrala. Kulturanalytiker tränas i att förena teoretiska och praktiska kunskaper för en bred och arbetsmarknadsanpassad kompetens.

Vad är då det självklara med att studera?

Jo, genom att studera normer, värderingar och föreställningar når vi kunskaper om hur människor ser på sig själva och världen. Hur påverkar föreställningar om kön, sexualitet och etnicitet människors livsvillkor? Vad betyder klass, funktionsvariation och ålder för möjligheter till delaktighet? I mänskligt handlande skapas oupphörligen “vi” och “dom”. Oavsett om det handlar om våra nära och kära, klasstillhörighet eller nation. Gränser mellan “vi och dom” och dess effekter är viktiga för att förstå hur inkludering och exkludering görs i olika sammanhang. Kategorisering av människors olika tillhörigheter är en av många processer som skapar olika förutsättningar för människor. Det är viktigt att tänka på att människor ingår i flera olika kategorier samtidigt. En människa kan bära på erfarenheter av att vara kvinna, invandrad och boendes på landsbygd samtidigt. Precis som utseende och språk kan få betydelse för hur människor blir bemötta kan olika frågor bli aktuella beroende på var människor bor. För boende på landet kan frågor om grundläggande service, såsom att en ambulans kommer inom rimlig tid eller att det inte är flera kilometer till närmsta skola, postkontor eller livsmedelsaffär bli centrala. Likväl som andra frågor kan bli viktiga på andra grunder för den som bor mer centralt.

Vad är kulturanalytisk kompetens och vad gör en kulturanalytiker efter utbildningen?

Dagens och framtidens arbetsliv vill ha resonerande, omställningsbara och kritiskt tänkande individer. Detta övar du upp när du studerar kulturanalys. Kulturanalytiker arbetar idag normkritisk med integration, jämställdhet och personalfrågor, likabehandling, utvärdering och antidiskriminering. Eftersom du själv har möjlighet att styra hur du vill profilera dig kan du skaffa spetskompetens som öppnar för arbete i flera olika branscher.

Du kan jobba inom kommun, landsting eller på en myndighet men också inom organisationer och företag. Många kulturanalytiker arbetar inom kultursektorn på museer, teatrar och inom musikbranschen eller med turism. En del driver egna företag eller arbetar som projektledare, samordnare och handläggare i frågor som integration, mångfald och jämställdhet. Men det finns även tidigare utexaminerade studenter som fått jobb som journalister, HR-specialister och biståndsarbetare.